Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”

2017 odzn jodla minW tym roku wszystkie zuchy naszej szkoły przystąpiły do zdobywania Odznaki Chorągwianej „Jodła”. Wykonywane przez nich zadania będą kształtowały wśród zuchów i harcerzy postawy obywatelskie poprzez poznanie „Małych Ojczyzn” – ich historii, przyrody, tradycji. Przybliżą postać Stefana Żeromskiego – bohatera ZHP Chorągwi Kieleckiej. Uczestnicy tej akcji wykonają także działania na rzecz społeczności lokalnej.
Pierwsze zadanie pod hasłem „Mój Region – Moja Mała Ojczyzna” miało na celu zapoznane dzieci z legendą świętokrzyską „O źródełku w Puszczy Jodłowej”. Następnie przystąpiły, pod kierunkiem plastyczki pani Sandry Maciantowicz, do zilustrowania tego opowiadania. Zajęcia plastyczne wyzwoliły wśród zuchów wiele oryginalnych pomysłów. W użyciu nie tylko były pędzle, ale także dłonie. Zgodna, zespołowa współpraca zaowocowała oryginalnymi obrazami, pełnymi kolorów i bogatych w treści historyczne.
Kolejne zagadnienie „Bohater Chorągwi” zostało wykonane z udziałem pani bibliotekarki szkolnej Ewy Karczewskiej. Pani Ewa przedstawiła zuchom w bardzo ciekawy i przystępny sposób postać pisarza – Stefana Żeromskiego. Najbardziej zainteresował ich okres młodzieńczy Żeromskiego. Zadawały dużo pytań związanych też z latami szkolnymi pisarza. Wystawka książek pozwoliła zuchom zapoznać się z niektórymi jego dziełami. Pani bibliotekarka przygotowała także dla dzieci gazetkę o Stefanie Żeromskim. Uczestników zajęć zaintrygowała karykatura pisarza. Było to związane z zadaniem międzyzbiórkowym polegającym na dokończeniu rysunku karykatury postaci Stefana Żeromskiego. Pod koniec zajęć odbył się quiz o pisarzu.
Zuchy wraz z opiekunami dziękują pani Sandrze Maciantowicz i Pani Ewie Karczewskiej za współpracę i wsparcie przy realizacji zadań związanych ze zdobywaniem Odznaki Chorągwianej „Jodła”.

Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”
Zdobywamy Odzna...
Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła” Zdobywamy Odznakę Chorągwianą ZHP „Jodła”