PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ-spotkanie rodziców z funkcjonariuszem policji.

19.03.2015r. w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbyło się spotkanie dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Przekazał rodzicom informacje na temat szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień.
Policjant omówił zagrożenia w sieci Internet na jakie narażona jest młodzież. Uczulał rodziców na zwracanie uwagi na zainteresowania i znajomości jakie zawierają ich dzieci. Przekazał również informację, gdzie należy się zwracać w przypadku stosowania cyberprzemocy wobec dzieci lub zauważenia niepokojących zachowań.