VII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane- Twoja sprawa.”

2017 dane minW roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizowała Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Danych Osobowych  „Twoje dane- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”. 

Celem programu było poszerzenie oferty edukacyjnej  o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Jednym z etapów programu było przeszkolenie i wyposażenie  nauczycieli w materiały zawierające m.in. informacje i scenariusze lekcji dotyczące zasad ochrony danych osobowych. Nasze działania były ukierunkowane na kształtowaniu świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród dzieci i młodzieży. Podczas realizacji programu szczególną uwagę uczniów zwracaliśmy na prawo każdego człowieka do prywatności i ochrony danych osobowych oraz bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

W ramach programu:

·        Ukazały się informacje o udziale szkoły w projekcie  na korytarzach  i stronie internetowej Zespołu Szkół (listopad 2017r.)

·        Odbyło się szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”, które przeprowadził p. Tomasz Paprocki  (listopad 2016r.)

·        Zrealizowano  12 godzin zajęć edukacyjnych w gimnazjum. Tematyka ochrony danych osobowych była także poruszana na lekcjach w szkole podstawowej (listopad 2016r.- maj 2017r.)

·        Została wykonana gazetka na temat ochrony danych osobowych i Dnia Ochrony Danych Osobowych- 28. 01. (styczeń 2017r.)

·        Odczytano list GIODO z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych przez radiowęzeł (styczeń 2017r.)

·        Odbyły się 2 spotkania z rodzicami na których:

- nauczyciele przekazali informacje dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą nieznajomość praw  w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wychowawcy przekazali rodzicom praktyczne wskazówki pt. „Jak chronić swoje dane w życiu codziennym i podczas wyjazdu z dziećmi na zimowiska” ( styczeń 2017r.)

- poruszono problem bezpieczeństwa cyfrowego dziecka w Internecie. Zwrócono uwagę na zagrożenia m.in.: kontakty z nieznanymi osobami,  niewłaściwe dla rozwoju dziecka treści na które może się ono przypadkowo natknąć, cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej. Rodzice w skupieniu wysłuchali wystąpienia p. A. Pałczyńskiego i obejrzeli prezentację „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”, w której przedstawiono zagrożenia w Internecie, sposoby przeciwdziałania im oraz przykłady cyberprzemocy (marzec 2017r.)

·        Przeprowadzono sondę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat: „Czy 13 lat to prawidłowy wiek aby dziecko samodzielnie mogło wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego”. Zdaniem respondentów 13 lat to zbyt niski wiek, aby dziecko samodzielnie podejmowało taką decyzję (marzec 2017r.)

·        Uczniowie gimnazjum wzięli udział spotkaniach na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa własnego wizerunku zorganizowanych z okazji Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego (maj 2017r.)

·        Uczniowie I i II klas gimnazjum uczestniczyli w warsztatach na temat cyberprzemocy (maj 2017r.)

·        Nauczyciele , rodzice  i przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli w szkoleniu z udziałem pana Grzegorza Jankowskiego na temat „Bezpiecznej Szkoły Cyfrowej”(maj 2017r.)

·        Uczennice klasy 2a i 3a  przygotowały   dla swoich kolegów projekty edukacyjne pt. „Twoje dane- twoja sprawa.” w których przedstawiły najważniejsze informacje i wskazówki jak  chronić  swoje dane osobowe (maj 2017r.)

·        Uczniowie  szkoły podstawowej spotkali się z edukatorem, który przybliżył im problem bezpieczeństwa cyfrowego  w Internecie. Zwrócił szczególną uwagę na cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej (maj 2017r.-  Szkolne Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego)

·        Uczniowie klas 3 i 4 sp uczestniczyli w warsztatach- "Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi", a klasy piątej w warsztatach pt. Bezpieczeństwo własnego wizerunku" (maj 2017r.)

2017 dane 01

2017 dane 02

2017 dane 03

2017 dane 04

2017 dane 05 

 

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za udział w realizacji projektu- koordynatorzy Ewa Putowska i Andrzej Pałczyński.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizowała Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Danych Osobowych  „Twoje dane- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”.  Celem programu było poszerzenie oferty edukacyjnej  o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Jednym z etapów programu było przeszkolenie i wyposażenie  nauczycieli w materiały zawierające m.in. informacje i scenariusze lekcji dotyczące zasad ochrony danych osobowych. Nasze działania były ukierunkowane na kształtowaniu świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród dzieci i młodzieży. Podczas realizacji programu szczególną uwagę uczniów zwracaliśmy na prawo każdego człowieka do prywatności i ochrony danych osobowych oraz bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach programu:

·        Ukazały się informacje o udziale szkoły w projekcie  na korytarzach  i stronie internetowej Zespołu Szkół (listopad 2017r.)

·        Odbyło się szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”, które przeprowadził p. Tomasz Paprocki  (listopad 2016r.)

·        Zrealizowano  12 godzin zajęć edukacyjnych w gimnazjum. Tematyka ochrony danych osobowych była także poruszana na lekcjach w szkole podstawowej (listopad 2016r.- maj 2017r.)

·        Została wykonana gazetka na temat ochrony danych osobowych i Dnia Ochrony Danych Osobowych- 28. 01. (styczeń 2017r.)

·        Odczytano list GIODO z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych przez radiowęzeł (styczeń 2017r.)

·        Odbyły się 2 spotkania z rodzicami na których:

- nauczyciele przekazali informacje dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą nieznajomość praw  w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wychowawcy przekazali rodzicom praktyczne wskazówki pt. „Jak chronić swoje dane w życiu codziennym i podczas wyjazdu z dziećmi na zimowiska” ( styczeń 2017r.)

- poruszono problem bezpieczeństwa cyfrowego dziecka w Internecie. Zwrócono uwagę na zagrożenia m.in.: kontakty z nieznanymi osobami,  niewłaściwe dla rozwoju dziecka treści na które może się ono przypadkowo natknąć, cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej. Rodzice w skupieniu wysłuchali wystąpienia p. A. Pałczyńskiego i obejrzeli prezentację „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”, w której przedstawiono zagrożenia w Internecie, sposoby przeciwdziałania im oraz przykłady cyberprzemocy (marzec 2017r.)

·        Przeprowadzono sondę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat: „Czy 13 lat to prawidłowy wiek aby dziecko samodzielnie mogło wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego”. Zdaniem respondentów 13 lat to zbyt niski wiek, aby dziecko samodzielnie podejmowało taką decyzję (marzec 2017r.)

·        Uczniowie gimnazjum wzięli udział spotkaniach na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa własnego wizerunku zorganizowanych z okazji Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego (maj 2017r.)

·        Uczniowie I i II klas gimnazjum uczestniczyli w warsztatach na temat cyberprzemocy (maj 2017r.)

·        Nauczyciele , rodzice  i przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli w szkoleniu z udziałem pana Grzegorza Jankowskiego na temat „Bezpiecznej Szkoły Cyfrowej”(maj 2017r.)

·        Uczennice klasy 2a i 3a  przygotowały   dla swoich kolegów projekty edukacyjne pt. „Twoje dane- twoja sprawa.” w których przedstawiły najważniejsze informacje i wskazówki jak  chronić  swoje dane osobowe (maj 2017r.)

·        Uczniowie  szkoły podstawowej spotkali się z edukatorem, który przybliżył im problem bezpieczeństwa cyfrowego  w Internecie. Zwrócił szczególną uwagę na cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej (maj 2017r.-  Szkolne Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego)

·        Uczniowie klas 3 i 4 sp uczestniczyli w warsztatach- "Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi", a klasy piątej w warsztatach pt. Bezpieczeństwo własnego wizerunku" (maj 2017r.)

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za udział w realizacji projektu- koordynatorzy Ewa Putowska i Andrzej Pałczyński.