Informacje i dokumenty dla rodziców

Informacja/Dokument Typ pliku Wyświetl, pobierz
Spotkania w szkole
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020 strona www artykuly
     
E-dziennik
Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego. pdf artykuly
Wzory oświadczeń
Wzór oświadczenia o rezygnacji z nauki wdż pdf artykuly
Przewóz uczniów
ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY WODZISŁAW Z DNIA 28.10.2016 R. W SPAWIE REGULAMINU PRZEWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ NA TERNIE GMINY WODZISŁAW pdf artykuly
Załącznik do regulaminu przewozu uczniów - zobowiązanie pdf artykuly
Rekrutacja
ZGŁOSZENIE dziecka z obwodu do szkoły. pdf artykuly
ZGŁOSZENIE dziecka spoza obwodu do szkoły. pdf artykuly