Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 2018-2019

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dominika Cykowska kl. VIII
Zastępca: Zuzanna Roter kl. VIII
Sekretarz: Izabela Zyguła kl. VIII
Skarbnik: Jakub Piasecki kl. IVb
   
Opiekun: p. Krystyna Kornacka