Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu „Ekologia, my i region w którym żyjemy”; XXVII edycja

dyplom h idzik minNasz udział w konkursie zakończył się na etapie prezentacji pracy albumowej, którą pod kierunkiem pani Hanny Idzik wykonali uczniowie klasy III C gimnazjum. Prace trwały od jesieni 2017 do wiosny 2018r. Nasz album fotograficzny składał się z wielu samodzielnie wykonanych zdjęć, ich opisów, załączników w postaci kart zielnikowych, rysunków. Temat, który merytorycznie podjęliśmy się opracować, dotyczył możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież w otoczeniu przyrody, w lesie na świeżym powietrzu, jako alternatywa dla odwiedzania galerii handlowych, czy wielogodzinnego ślęczenia przed komputerem lub oglądania telewizji, które tak źle wpływają na rozwój młodego człowieka.
Przy pracy przeświecały nam następujące cele: chcieliśmy zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat parków krajobrazowych i lasów nadleśnictwa, położonych w naszej okolicy, poszerzyć wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalić umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzać i pogłębać zamiłowanie oraz szacunek do przyrody, rozumieć i prawidłowo posługiwać się pojęciami ekologicznymi, wzbudzać zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, motywować i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, nabywać umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania gatunków oraz interpretowania mapy.
Pani Idzik – nauczycielka przyrody i biologii w naszej szkole, od bardzo wielu lat zaraża nas pasją miłości do przyrody oraz poszanowania jej, rozbudza ciekawość poznawczą i twórczą uczniów, a także mobilizuje ich do współdziałania, przyczynia się do lepszego poznania przez nich i ukochania swojej „małej ojczyzny”.

dyplom h idzik 01

dyplom h idzik 02