SPOTKANIE Z POLICJĄ

2018 spotk z pol minW ramach działań profilaktycznych realizowanych w czasie XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, odbyło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z funkcjonariuszem Policji: panem Michałem Kowalczykiem –oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci, szkodliwość środków uzależniających, bezpieczeństwo w szkole oraz na drodze. Policjant starał się uświadomić dzieciom, że Internet, który jest olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, niesie ze sobą liczne zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Ostrzegł uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwrócił także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcał uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób. . Na zakończenie spotkania uczniowie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.
Wizyta przedstawiciela Policji w naszej szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażone są w wirtualnym świecie.

 

2018 spotk z pol 01

2018 spotk z pol 01

2018 spotk z pol 01

2018 spotk z pol 01