Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zaproszenie do składania ofert
dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych


    Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 (ustawa z dnia 4 października 2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu zaprasza instytucje finansowe wpisane do ewidencji Państwowego Funduszu Rozwoju do złożenia oferty.

Szczegóły w załączeniu:  
 - Zaproszenie do składania ofert.